RAFF – Branding

RAFF - Raffstoren welt. Za austrijsko preduzeće, analizirali smo tržište, analizirali konkurenciju, savjetovali klijenta u razvoju i razvoj vrijednosti brenda za ciljano i određeno tržište, osmislili naziv brenda i slogan, internacionalizirali brend za stana tržišta te odradili vizualni identitet brenda.

Brending & Rebrending